Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zuidlaarder Tennis Club (ZTC), gevestigd te Zuidlaren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045908, hierna te noemen: `ZTC`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens en/of die van uw minderjarige kinderen omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Lid worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst

 • Voornaam / Roepnaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Inschrijfdatum
 • Opzegdatum
 • Bondsnummer
 • Speelsterkte
 • Pasfoto
 • Competitie informatie (teams en uitslagen)

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Na opzegging lidmaatschap worden de gegevens bewaard indien u aangegeven heeft dat ZTC de gegevens mag bewaren. Als u bij uw opzegging heeft aangegeven dat ZTC de gegevens niet mag bewaren, dan blijven de gegevens nog 2 jaar na beeindiging van het lidmaatschap bekend in ons systeem. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd.

 • KNLTB / KNLTB.club: t.b.v. KNLTB lidmaatschap

(KNLTB heeft eigen privacy verklaring)

 • Toernooi.nl: indien u zich geeft opgegeven voor competitie en toernooien, dan worden de wedstrijden en uitslagen hier gepubliceerd
 • Website ZTC: de ledenlijst is gepubliceerd op de website en alleen toegankelijk voor ZTC leden

Ledenadministratie

 • Voornaam / Roepnaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Machtiging incasso en datum afgifte
 • Contributie-bedrag

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Vrijwillige diensten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • Vrijwillige dienst en datum ingepland

 

Uitvoering van de overeenkomst; in overleg en met uw toestemming worden de vrijwillige diensten ingepland

Zolang als men aangemeld / lid is. Deze informatie is maximaal 1 tennisseizoen op de website gepubliceerd. Vrijwillige diensten worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.

 • Website ZTC (alleen voornaam, achternaam en datum vrijwillige dienst)

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst;

Geen reclame, alleen voor het relevante club informatie

 

Zolang als men aangemeld / lid is.

 • E-marketingtools
 • Website ZTC

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld / lid is.

 • Sponsoren
 • Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Website-beheerder
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Berichten plaatsen op website en sociale media

 • Foto’s
 • Verslagen (wedstrijd, activiteiten, toernooien)

 

Alle foto’s worden afgeschermd door een inlognaam en wachtwoord voor leden;

Foto’s waarop geen mensen herkend kunnen worden kunnen openbaar geplaatst worden.

 

Onderdeel van de profilering van ZTC; Foto’s worden niet verwijderd

 • Website ZTC
 • Facebook ZTC
 • Instagram ZTC
 • Twitter ZTC

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt ZTC uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die ZTC met u heeft, tenzij ZTC wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ZTC te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij ZTC op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ZTC deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ZTC hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ZTC treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ZTC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. ZTC raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

ZTC past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. ZTC raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ZTC er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ZTC wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Secretaris

E-mail:                         [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908