Vrijwillige ZTC diensten 2021

ZTC werkt met vrijwillige diensten. Enerzijds om de kosten laag te houden, maar anderzijds ook, en dat vinden we minstens zo belangrijk, om de verbinding tussen leden binnen de club te vergroten. Immers, je ontmoet tijdens je ZTC diensten andere leden dan degene met wie je normaal gesproken tennist. Het is de visie van ZTC dat deze diensten uiteindelijk het tennisplezier van ons allemaal doet toenemen.
Elk senior lid onder de 75 jaar is verplicht om 2 ZTC diensten per seizoen te draaien. Van een competitie spelend lid wordt een 3e dienst gevraagd per seizoen. Voor degenen die geen ZTC diensten kunnen of willen draaien en geen competitie spelen bestaat de mogelijkheid om een extra financiële bijdrage per seizoen te doen aan de club van €30,--. Competitiespelers kunnen hun diensten niet afkopen. Voor de exacte spelregels rondom de ZTC diensten kijk je bij ‘ spelregels ZTC diensten’ .

Inhoudsopgave
1. ZTC diensten algemeen                          

 1. Inschrijven voor ZTC diensten
 2. Sleutelinstructies voor baan 10             

2. Bardiensten                                                   

 1. Algemeen & alcoholbeleid
 2. Doordeweekse avond bardienst
 3. Dinsdagavond bardienst/ tossavond
 4. Competitie zaterdag bardienst
 5. Competitie zondag bardienst
 6. Toernooi zaterdag/ zondag bardienst   

3. Parkdiensten
4. Mentorkookdienst
5. Soep/ panini dienst
6. Schoonmaak dienst
7. Tafeltjesdienst
8. Evenementen dienst
9. Blaashal opzetten/afbreken
10. Hoogzomerkamp dienst


1.       ZTC DIENSTEN ALGEMEEN.

Ter controle of je bent geweest ligt er een logboek in de kantine waarin je kunt aangeven dat je geweest bent door je handtekening + naam op de juiste datum neer te zetten. Tevens kun je aangeven welk bedrag je hebt afgestort in de afstortkluis (geldt alleen voor bardienst) en eventuele opmerkingen plaatsen voor de kantinecommissie.

1.1.   Inschrijven voor ZTC diensten 
Vanaf februari tot en met 20 maart is het jaarlijks mogelijk om via het rooster op de website / ClubApp jezelf in te plannen voor de ZTC diensten. Je ontvangt hierover een mail. Je kunt dan diensten inplannen via de ClubApp of via de website door in te loggen bij "Mijn Club". De diensten die je voor jezelf hebt gereserveerd komen in jouw agenda op de website te staan (ook via "Mijn Club" op de website of op de ClubApp kun je bij jouw persoonlijke agenda). 

Mocht je je ZTC dienst af willen stemmen of daar advies over willen hebben dan adviseren we je naar de startactivitieit toe te gaan die we in principe eind maart organiseren. Op deze startactiviteit kun je je inschrijven in overleg met een lid van de kantine commissie. De ene dienst is de andere niet, dus dat kan soms heel handig zijn. Vorige jaar hebben we de ZTC dienst "Dienst voor nieuw lid" geintroduceerd. Nieuwe leden wordt geadviseerd een dergelijk dienst te kiezen omdat ze dan niet alleen staan. 

Als je je niet inschrijft voor een ZTC dienst dan word je eind maart ingepland door de kantinecommissie. Hierover ontvang je aan het begin van het seizoen bericht. Check de ingeplande dienst en noteer hem in je agenda! 

Ongeveer 1 week voor je dienst ontvang je een herinneringsmail met daarin opgenomen de toegangscode voor Baan 10 voor die betreffende week en enige aandachtspunten. Lees die mail aandachtig door. Ook wordt aangegeven wie het weekhoofd is van die week, waar je met vragen terecht kunt. Het regelen van vervanging moet je echter zelf doen. Voor details omtrent het proces kijk je bij spelregels ZTC diensten.

1.2     Sleutelinstructies voor toegang tot Baan 10 (= de kantine van ZTC).

Onderstaande tekst ontvang je bij de weekmail voorafgaand aan je ingeplande ZTC dienst:
Beste tennisser van ZTC.

Volgens het rooster van de ZTC-dienst ben je volgende  week (XX) ingeroosterd om een ZTC-dienst te draaien. Op de ZTC-website vind je onder “ZTC diensten” alles wat je hierover moet weten. Bovendien vind je onder “Corona” het aanvullend protocol voor kantine en terras! Het gaat hierbij om het protocol voor rustige momenten. Er vinden nog geen versbereidingen plaats en gebruik van frituur is beperkt. ( Zie het bord in de kantine ). Tijdens de competitie zullen de aanvoerders gevraagd worden erop toe te zien dat hun teams en de tegenstanders zich aan de coronaregels houden. Bezoekers die niet gereserveerd hebben, maar wel KNLTB lid zijn, moeten hun naam en tijdstip van aanwezigheid invullen in het schrift dat in het kastje ligt bij de kraan op het terras.

Degene die als eerste op een dag de kantine opent of de kantine als laatste van de dag sluit moet de sleutel van de kantine uit de sleutelsafe halen/terugleggen. 

LET OP: JE KUNT HET GEBOUW ALLEEN IN MET JE TENNISPAS!

De code voor de sleutelsafe komende week is: XXXX

Informatie over het gebruik van de sleutelsafe kun je ook vinden in de beschrijving van de “ZTC-diensten”.

Bij verhindering van de ZTC-dienst zelf voor vervanging zorgen door te ruilen met een ander lid. Deze wisseling van dienst graag aan het weekhoofd doorgeven zodat het rooster kan worden aangepast. Bij het niet nakomen van je ZTC-dienst, zal er via automatische incasso € 30,- in rekening worden gebracht.

Noteer in het 'logboekje' achter de bar je naam op de dag dat je bent geweest. Op de enveloppe dagopbrengst vermelden wanneer er wordt afgestort in het kluisje

SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR LEDEN MET KANTINEDIENST AGV CORONA

Begin van de dienst

 • Neerzetten zeepdispensers bij de waterkraan en checken of het bezoekersschrift voor de contactgegevens aanwezigis en of er nog voldoende ontsmettingsdoekjes bij de wastafels zijn.
 • Het coronamateriaal bevindt zich onder de zitting van de buitenbank.
 • Stoelen vanuit de hal op het terras zetten op de plekken die aangegeven zijn met een kruis.

Einde van de dienst

 • Tafels en stoelen afnemen en weer binnen zetten in de hal.
 • Bar/tap schoonmaken
 • Al het vaatwerk schoon achter laten. Afwasmachine uitruimen en uitzetten. Instructies hangen bij de vaatwasser aan de muur.
 • Vegen van de vloer. De bezem, blik en veger staan bij de keukeningang.
 • Nieuw is de borgingslijst. Deze wordt neergelegd  achter de bar en moet afgetekend worden als bovenstaand schoonmaakactiviteiten zijn uitgevoerd.

Daarnaast wordt het op prijs gesteld wanneer je ook wat lichte werkzaamheden verricht. Het gaat daarbij om:

 • Bijvullen van voorraad in de kantine en voorraad van de koelkasten.
 • Terras geregeld opruimen en aan het eind van de laatste dienst de kussens van de buitenbank binnen in de kantine opbergen achter de banken. 

Alvast bedankt voor je inzet!

Mochten er vragen zijn kun je contact opnemen met het betreffende weekhoofd.

Toegang/sluiting clubgebouw ZTC (baan 10)

Het werkt net als een cijferslot op een koffer dus helder en herkenbaar.
Je neemt de sleutels uit de (rechter) safe als je de kantine opent en legt ze weer terug als je als laatste afsluit. Als het onverhoopt niet lukt met de sleutelsafe of code dan kun je altijd terugvallen op het weekhoofd of een ander lid dat samen met je afsluit.

Bij de ingang van baan 10 (buiten) hangt rechts de sleutelsafe aan de muur. 

Bericht op het sleutelkastje ZTC:

 • Schuif zwarte klepje naar beneden
 • Stel weekcode in
 • Beweeg zwarte hendel links naast code naar beneden
 • Sluit af door code weer op 0000 te draaien

(Als het wat lastig gaat om te openen, druk wat tegen het klepje aan, terwijl je de zwarte hendel naar beneden beweegt)


Beschrijving toegang clubgebouw ZTC

Een toegangsset bestaat uit: sleutel 1 zilverkleurig, sleutel 8 goudkleurig en een zwarte magneetpas.

 1. Met de ledenpas open je de buitendeur en de gangdeur aan de kant van baan 6/7
 2. Het alarm uitschakelen
  • Bij de ingang van de kantine (binnen) hangt rechts een kastje aan de muur;
  • Haal de magneetpas langs het display aan de bovenkant. U hoort een pieptoon.Open het klepje van het alarmkastje;
  • * intoetsen en klepje sluiten. Rode lampje is uit.
  • De toegang tot de andere ruimten is nu vrij.
 3. Met de goudkleurige sleutel kunnen de blauwe binnendeuren (naar baan 10, keuken en voorraadruimte) worden geopend.
 4. Overige sleutels voor de verschillende vertrekken hangen in het sleutelkastje in de keuken net als de sleutel voor het geldkistje.


Beschrijving sluiting clubgebouw ZTC (einde dienst)

 1. Controleer of alle terrasdeuren van baan 10 zijn gesloten;
 2. Sluit de vergaderruimte (sleutel 6) en andere deuren (zie sleutelbord);
 3. Sluit de voorraadruimte, de keukendeuren en als laatste baan 10;
 4. Schakel het alarm in:
  • Magneetpasje langs de bovenkant van het display halen. U hoort weer een pieptoon.
  • Klepje van het alarmkastje openen
  • # intoetsen en klepje van het kastje sluiten, lampje brand
  • Het gebouw (baan 10, keuken en vergaderruimte) is nu beveiligd tegen inbraak.
 5. Verlaat het gebouw en sluit ’s avonds de laatste buitendeuren af met de zilverkleurige sleutel terwijl u de deurklink omhoog houdt.
 6. Stop de sleutels terug in het sleutelkastje en draai de code weer op ‘0000’.

Opmerkingen:

 • Verschillende deuren van het gebouw zijn extra inbraakbestendig.
 • Dit blijkt onder andere uit het sluitmechanisme. Om deze deuren met een sleutel op slot te kunnen draaien moet eerst de klink omhoog worden gedaan!
 • Het gebouw is beveiligd met een sirenealarm. Bij ongewenst betreden van baan 10, keuken of vergaderkamer gaat het alarm af.
 • Mocht er onverhoopt iets misgaan met het alarm, probeer dan het alarm uit te schakelen zoals is aangegeven bij “beschrijving toegang gebouw”.

 

2.       BARDIENSTEN

2.1    Algemeen & alcoholbeleid
Alcoholbeleid
Het gehele alcoholregelement kun je opvragen bij het bestuur.

In het kort komt het reglement hierop neer:
Er wordt alcohol geschonken alleen aan personen die 18 jaar zijn of ouder. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Er wordt geen alcohol geschonken tijdens jeugdactiviteiten. Vrijwilligers achter de bar drinken geen alcohol tijdens hun bardienst. De vereniging stimuleert zoveel mogelijk leden om een ‘instructie verantwoord alcoholgebruik’ (IVA) te volgen, o.a. door het periodiek aanbieden van deze training. Deze training kan ook digitaal worden gevolgd. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken bij een lid van de kantinecommissie.

Geldzaken
Het overtollig kasgeld (papiergeld > € 20) moet in de afstortkluis in de voorraadkast worden gedeponeerd aan het einde van de bardienst (of tussentijds ook als er veel geld in kas zit). Dit kan middels de enveloppen die daarvoor achter de bar liggen in het houten kistje. Graag op de envelop aangeven hoeveel briefjes van 5, 10 etc euro je in de envelop doet, de datum, bedrag en jouw naam en in het logboek aangeven hoeveel je in de kluis hebt gedeponeerd.

Kassa
De kassa kun je gebruiken om de consumpties af te rekenen. Een instructie van de kassa ligt bij de kassa in de buurt. Vanaf 2018 worden er geen consumptiekaarten verkocht. Bestaande kaarten kunnen nog worden ingeleverd. De grote papierrollen horen in de kassa.

PIN
Een beschrijving van de werking van het pinapparaat ligt bij het pinapparaat. De kleine papierrollen horen in het pinapparaat. Als het pinapparaat niet print dan zit het papier er verkeerd om in.

Koffie schenken
De koffiebonenmachine is bedoeld voor een enkel kopje koffie. De machine geeft zelf aan wat er aangevuld moet worden op enig moment. In het zwarte mapje in de keuken staat een beschrijving van het koffieapparaat en de eventuele handelingen voor de service beurt. Geef het door aan het weekhoofd als het S lampje (service lampje) van het apparaat gaat branden. Je kunt dan nog wel wat schenken, maar er is dan een service beurt nodig.
Voor het koffie schenken voor groepen (competitieteams, 55+ toernooien) staan er 2 normale koffiezetapparatein de keuken. Voor decafe koffie is er de senseo.

Introductiekaarten
ZTC maakt het mogelijk om een introducee mee te nemen naar de baan. Daarvoor moet een paar euro worden betaald. Kaarten hiervoor liggen in de kassalade. Daarop staan ook de bedragen.

Lichte schoonmaakactiviteiten
Als de drukte het toelaat stellen we het op prijs als je lichte schoonmaakactiviteiten verricht. Het gaat in dat geval om het legen van de prullebakken (in de container buiten), het stofzuigen van de vloeren (stofzuiger uit de werkkast) en het netjes achterlaten van de bar en de keuken. Ook het (gespiegeld!, nieuwste voorraad achteraan) bijvullen van de koelkasten wordt zeer gewaardeerd.
Uiteraard gaan we ervan uit dat de vaat schoon en opgeborgen wordt achtergelaten.

Handleidingen
In de keuken vind je twee zwarte mapjes met daarin instructies voor het bereiden van de warme gerechten en een toelichting betreffende het gebruik van de apparatuur. Verder hangt bij de frituur een aparte frituurinstructie en hangt bij de afwasmachine ook een instructie. Let op: gasfornuis kan alleen aan als afzuiging aan staat!

Eigen consumpties
Elk ingeroosterde bardienst mag gratis 2 consumpties nuttigen. We gaan hierbij uit van koffie of thee.

Afronden bardienst
Het kan voorkomen dat er nog diverse mensen in de kantine aanwezig zijn op het moment dat de bardienst eindigt. Probeer een afweging te maken tussen de volgende alternatieven:

 • ga nog even door met de bardienst en attendeer mensen op ‘de laatste ronde’;
 • vraag iemand anders (die je kent en waarvan je weet dat hij weet hoe het werkt bij ZTC) om de verantwoordelijkheid voor de afsluiting van je over te nemen. Noteer dit in het logboek.
 • als je echt op tijd staat en er niemand is die zich aanbiedt om af te sluiten geef dan een kwartier van te voren aan dat ‘de laatste ronde’ is aangebroken

Terras
Alle stoelen en tafels van het terras (laten) halen aan het einde van de dienst. Picknicktafels kunnen blijven staan. Liefst onder de overkapping (maar alleen is dat niet te doen). De kussens van de bank buiten kunnen achter de bank binnen worden neergelegd bij afsluiting.

2.2    Doordeweekse avond bardienst (van 19.30/ 20.00 -23.00 uur )
Over het algemeen zijn dit aan het begin van de avond redelijk rustige bardiensten. Ze kunnen soms wel wat laat worden. Zie bardienst algemeen voor afronden bardienst voor adviezen om op een prettige wijze af te sluiten. Op dinsdagavond is er toss en op vrijdagavond vaak mentortraining. In het voorjaar is er op woensdag en donderdag vaak avond competitie. Dan is het wat drukker. Dit geldt ook voor doordeweekse avonden tijdens toernooien (Berend Botje en  clubkampioenschappen).

Op rustige momenten kan goed de chipsvoorraad, frisdrankkoeling aangevuld worden (vanuit het voorraadhok). Nieuwe blikjes achteraan plaatsen svp ivm houdbaarheid.

Na afloop van een tossavond, een competitie en zeker na een mentortraining is er meer inloop geweest dan normaal. Stofzuigen tijdens of aan het einde van de bardienst wordt dan zeer op prijs gesteld (zeker als er een competitie zaterdag of toernooi zaterdag volgt). Daarnaast gelden de normale opruimwerkzaamheden zoals het doen van de vaat. Zie ook de taken van de mentorkookploeg onder punt 4.

Vrijdagavond bardienst ; zie ook mentorkookdienst dienst 3!

2.3.   Dinsdagavond bardienst (incl gastheer/vrouw toss avond)
Deze bardienst is hetzelfde als een doordeweekse avond bardienst maar daarnaast ben je ook gastheer/ gastvrouw voor de toss.

Deze dienst op de dinsdagavond is bedoeld om iedereen en met name nieuwe leden zich echt welkom te laten voelen bij de toss. Extra aandacht voor hen is een belangrijke taak van de gastheer of gastvrouw van de toss. Daarnaast is de gastheer/vrouw degene die als eerste aanwezig is, iedereen welkom heet en de indeling van de toss maakt. Als er een oneven aantal tossers is gekomen, doe je mee met de toss zodat iedereen kan spelen. Ook ben je degene die na 30 minuten (of in overleg na 45 minuten) de bel luidt ten teken dat de tossronde is afgelopen. In de pauze nodig je uit om even een consumpetie te nuttigen indien gewenst (op kosten van de leden zelf).  

2.4    Competitie zaterdag bardienst
Op de website van ZTC onder competitie is te zien welke teams er thuis spelen. Om 10 uur start 1 team (inloop vanaf 9.30 uur), om half 12 2 teams (inloop vanaf 11 uur), om 13 uur 1 team (inloop vanaf 12.30 uur) en om 14.30 uur 2 teams (inloop vanaf 14.00 uur).

Elk team krijgt een teambon (liggen rechts van de frisdrankkoeling in een mapje). Op deze bon worden de consumpties genoteerd en aan het einde van de dag rekent het team af. Sommige teams zetten ook de consumpties van de tegenstander op hun bon. Anderen doen het apart. Vraag ernaar hoe ze het willen hebben, en noteer de naam van de aanvoerder van het team. Met de kassa kun je de totale bon uitrekenen. Vraag elk team of ze na afloop van hun wedstrijden een borrelplank of kaas/worst plank willen hebben. Maak deze plank op de rustige momenten klaar, zodat hij aan het einde van de wedstrijden van het team klaar staat!


Bardienst ochtend
Voor de ochtendploeg is het zetten van een kan koffie en een kan thee per thuisspelend team de voornaamste bezigheid. Begin hier tijdig mee  en zet dienbladen met kopjes en suiker/melk alvast klaar. Voor competitieteams worden kannen koffie gezet. De koffienbonenmachine wordt alleen gebruikt voor een enkel kopje koffie.

Tijdens deze bardienst zal er door de ‘soep/panini dienst’ iets vers bezorgd/gemaakt worden tussen 10 en 11 uur. Tijdens de toernooi zaterdagen en zondagen wordt dit veelal verzorgd door Bert Brals. Eindbereiding zal in de kantine plaatsvinden. Verkoopprijs wordt bepaald door degene die de betreffende soep/panini dienst uitvoert. Op het zwarte ' reclamebord'  kan de verse bereiding worden aangeprijst.

Op vrijdagavond worden er door de kantinecommissie gehaktballen uit de diepvries gehaald. Deze gehaktballen moeten zaterdagochtend in jus in de au bain marie pan worden opgewarmd. Zie voor exacte bereidingswijze het groene mapje in de keuken (zie algemeen).
Einde ochtend de frituur aanzetten.

Bij overdracht dienst aan de middagploeg specifieke instructies over de soep/panini bereiding doorgeven. Tevens info over gehaktballen doorgeven.

Bardienst middag
Begin met het klaarzetten van een kan koffie/thee voor elk thuisspelend team in de middag (zie ook ochtend bardienst).

Verder naar bevindt van zaken handelen. Dit is een relatief drukke dienst omdat er veel teams aanwezig zijn (nazitten ochtendteams en opstarten middagteams).


Bardienst 16.00 -19.30 uur en 18.00- 21.30
'Een avondmaaltijd'  kan verzorgd moeten worden tijdens competitie dagen. Hiervoor liggen instructies in de groene map. Probeer een mogelijkheid te vinden om de kantine aan te vullen. De volgende dag is er namelijk weer zondagcompetitie.

Let op: Maak de au bain marie pan (waar de gehaktballen in gezeten hebben of nog restanten inzitten) schoon! Gehaktballen die over zijn kunnen in kleine stukjes gesneden worden aan het einde van de dienst en rondgedeeld worden (met mosterd).

2.5    Competitie zondag bardienst
Op zondag speelt er veel jeugd en 1 of 2 volwassen teams. Zorg dat er kannen koffie klaar staat als de bezoekende teams rond half 9 binnenkomen. Koffiebonen apparaat is voor een enkel kopje koffie. De kannen zijn voor gehele teams. Kannen staan in de keuken.

Einde ochtend de frituur aanzetten als er redelijk veel mensen op de baan zijn. Anders kan de frituur uitblijven (teveel gedoe voor een enkele frituurconsumptie).

Tosti’s worden wel veel gegeten op de zondag. Zie hiervoor tosti instructie in de groene map in de keuken.

Per bezoekend jeugdteam kan er ter waarde van 5 euro consumpties verkregen worden. Dit wordt geregeld door de aanvoerder van het thuisspelende ZTC team. Begeleiders van de bij uitspelende teams krijgen 1 kop koffie/thee gratis. Kosten zijn voor de jeugdcommissie. Dit svp noteren op een ‘teambon’. Bonnen in de kas stoppen.

2.6    Toernooi zaterdag/zondag bardienst
Zie competitie bardiensten zaterdag. De komst van tennissers is wat meer verspreid over de dag dan bij competitie dagen. Tijdens deze dagen is er altijd iemand van de wedstrijd- of jeugdcommissie aanwezig met wie je kan overleggen.

 

3.       PARKDIENSTEN
Parkdiensten vinden plaats onder ' begeleiding' van iemand van de accommodatie commissie. Als zij verhinderd zijn, wordt dit tijdig gecommuniceerd en worden gewenste werkzaamheden doorgegeven aan de betrokkenen. Het doel van deze dienst is om de omgeving van het ZTC terrein netjes te houden en baan onderhoud te plegen. Het is dus een buitendienst.

In de maand oktober/november is er op de zaterdagen parkdienst. Deze dienst is gericht op het bladvrij maken van de banen zodat er zo lang mogelijk door getennist kan worden. De dienst is van 9 tot 12. In principe is er begeleiding van de accommodatie commissie. Mocht dat niet het geval zijn: gereedschap staat in de materiaalcontainer bij baan 5. De sleutel van de materiaalcontainer hangt in het sleutelkastje in de keuken. Voor toegang tot het gebouw zie sleutelinstructies vermeld bij punt 1. De code van het sleutelkluisje kun je opvragen bij het weekhoofd.

 

4.      MENTORKOOKDIENST
dienst 1:    16.30 - 20.30 uur: 
TAKEN: (van te voren) inkopen doen, snack groep 1 voorbereiden en uitserveren, eten koken, eten serveren.  

dienst 2:    17.30 - 21.00 uur
TAKEN: snack groep 2 voorbereiden en uitserveren, eten koken, eten serveren, opruimen (incl. vuilniszakken verwijderen)

DIENST 3:    20.00 - 23.00 (= bestaande bardienst van de vrijdagavond)
TAKEN: opruimen, koffie/thee, opruimen, stofzuigen kantine aan het einde van de dienst

In totaal gaat het om het koken van een eenpansmaaltijd + toetje voor 20-30 personen verdeeld over 2 groepen. Het aantal snackers varieert tussen de 20-30 personen.

Het registreren van wie er heeft meegegeten en wie er een snack heeft ontvangen is een taak van de mentorkoker.  Het geld wordt geïnd via automatische incasso.  Aanwezigheid kinderen wordt genoteerd door iemand van JC of TC.

Prijs maaltijd: €3,50
Prijs snack: €1,--

Het inkoopbudget per maaltijd is ongeveer 2 euro/ 2,50 euro per persoon. De inkoopkosten kunnen op rekening bij AH plaatsvinden. Omdat AH onze hoofdsponsor is doen we alle inkopen voor het mentorkoken via AH.

Als laatste: kijk op de website wie je kookmaatje is en neem van te voren contact met elkaar op om je plannen af te stemmen.

Als je veel eten over hebt neem dan contact op met degene die de volgende dag de soep/panini dienst heeft. De mentormaaltijd kan wellicht tijdens de competitie op zaterdag worden geserveerd aan competitieteams.

 

5.       SOEP/PANINI DIENST
Doel is om tijdens de drukkere dagen van het tennisseizoen naast het gebruikelijke assortiment ook verse, gezonde produkten te verkopen. Tijdens de toernooi zaterdagen en zondagen wordt deze dienst grotendeels verzorgd door Bert Brals.

De vrijwilliger die deze dienst draait bereidt in de keuken van ZTC o.b.v. reeds ingekochte ingredienten soep en panini of ' avondmaaltijd'.

De etenswaren worden gekoeld bewaard in de keuken of op de bar. Bereide panini’s kunnen max. 2 uur op de bar worden geplaatst, onder een afgedekte plastic schaal (2 stuks in de kantine beschikbaar). Indien niet verkocht, dan weggooien.

De verkoop van de etenswaren wordt gedaan door de ingeroosterde barleden.
Producten die in de koeling zijn gebleven kunnen nog worden verkocht op de zondag. Hiervoor instructie achterlaten achter de bar.

Uitgangspunt is dat de etenswaren voor minstens het dubbele van de inkoopprijs kunnen worden verkocht. Inkopen worden gedaan bij AH, dit kan op rekening van ZTC onder vermelding van je naam en de naam van de activiteit (soep/panini dienst).

Er mogen geen restanten van verse producten achter blijven in de kantine of in de koelkast. Eventuele restanten die mee terug naar huis gaan, svp verrekenen met het te declareren bedrag.
Via het reclamebord/ schoolbord kan ‘reclame’ gemaakt worden voor de die dag aanwezige etenswaren. Ervaring leert dat soep goed verkoopt en panini ook.

Na afloop svp degene die de volgende week deze dienst heeft informeren over verkochte aantallen en andere tips meegeven.

Tip: neem contact op met degene die de week voor jou dezelfde dienst heeft gedraaid en vraag naar zijn/haar ervaringen (via rooster op ztc site), als je geen bericht hebt gehad

 

6.       SCHOONMAAKDIENST
De schoonmaakster van ZTC maakt nog steeds de toiletten en douches/ kleedruimtes schoon. Daarnaast doet ze ook nog de voorkomende dingen op de 3 momenten in de week dat ze langskomt. Dit is op maandag, woensdag en zaterdagochtend (vroeg).

Tijdens de schoonmaakdienst van vrijwilligers is er zoveel als mogelijk een vrijwilliger van de KC aanwezig.

Degene die schoonmaakdienst hebben pakken aan wat KC vrijwilliger of Lien ze aangeeft, te denken valt aan:

 • Keuken schoon
 • Deuren en (lage) ramen schoon
 • Vloer stof gezogen en/of gedweild
 • Prullenbakken buiten geleegd
 • Meubilair en kussens afstoffen
 • Andere voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

Mocht er onduidelijkheid zijn of schoonmaakmiddel op zijn dan kan dat genoteerd worden in het notitieblokje dat rechts onder de bar ligt. Svp naam en datum vermelden.

 

7.       TAFELTJESDIENST BIJ TOERNOOIEN

Dit is een dienst waarbij je de wedstrijdcommissie ondersteunt bij het toernooi (clubkampioenschappen of berend botje open toernooi). Instructies volgen op de avond zelf.

 

8.       EVENEMENTEN DIENST
Gedurende het hele jaar is het mogelijk om eenmalig een evenement te organiseren.  Het organiseren van een dergelijk evenement (meestal met 2 of 3 anderen) telt als een ztc dienst. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

We zijn altijd geïnteresseerd in leden die (eenmalig) iets superleuks willen organiseren!

 

9.       BLAASHAL OPZETTEN/AFBREKEN
Twee maal per jaar zijn er ongeveer 20 personen nodig om de blaashal af te breken (begin april) en op te zetten (eind september). Stichting Tennishal Zuidlaren (STZ) heeft de regie.  Het is een vrij stabiele ploeg met mensen (die ook enigszins vergrijst). We zoeken naast de bestaande leden ook nieuwe leden die mee willen doen. Het is een activiteit op een doordeweekse middag. Afsluitend vindt er altijd een eetmoment plaats.

 

10.     HOOGZOMERKAMP DIENST

Tijdens het hoogzomerkamp voor de jeugd in de laatste week van de zomervakantie zijn er een aantal momenten waarop extra handen gewenst zijn voor kook activiteiten. Je bakt pannekoeken of je bereid een avondmaaltijd voor de hongerige tennisjeugd. Inkopen kan je in overleg met de jeugdcommissie zelf doen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren