Voorwaarden lidmaatschap

Van harte welkom!

Je kunt lid worden van ZTC door het formulier in te vullen en op de knop "Inschrijven" te drukken. Voor de aanmelding is ook een pasfoto (of selfie) nodig. Deze kun je in het formulier uploaden.

Voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap bij ZTC

1. Door deze aanmelding te versturen geef je toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie in 1 of 4 termijnen.

D o o r l o p e n d e m a c h t i g i n g: S€PA

Zuidlaarder Tennis Club

Wolverdinge 1a

9471 JM  ZUIDLAREN

Incassant ID: NL02ZZZ400459080000

Kenmerk machtiging: "Contributie lidnummer"

2. Jeugdleden krijgen bij aanmelding een account op toernooi.nl.

3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of d.m.v. het digitale formulier (voorkeur) vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministrateur plaats vinden.

4. De statuten van de vereniging liggen ter inzage bij de secretaris en kunnen op verzoek worden verkregen.

5. De leden van ZTC dienen zich met betrekking tot het gebruik van het tenniscomplex te houden aan het baanreglement. Dit reglement is gepubliceerd op de website en hangt in de kantine.

6. Alle seniorleden dienen minimaal 2 x per jaar een vrijwilligersactiviteit te verrichten. Als men geen competitie speelt kan dit vóór aanvang van het seizoen afgekocht worden voor € 50,-- door een verzoek per email te sturen aan de penningmeester: [email protected]. Voor het niet op komen dagen voor een ingedeelde vrijwilligersdienst wordt € 35,- gevorderd. Door ondertekening van deze aanmelding geeft u toestemming tot automatische incasso van afkoop of eventuele boetes.

7. Om les te kunnen volgen bij de tennisschool, dient u lid te zijn van onze vereniging.

8. Een (pas)foto is verplicht. Deze dien je bij de aanmelding te uploaden.

9. Je gaat akkoord met onze privacyverklaring.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908