Gedragscode

Tennissen bij ZTC is Fair Play. 

Bij ZTC kun je op een plezierige wijze de tennissport beoefenen en we zorgen met elkaar voor een positief verenigingsklimaat. Fair Play houdt in dat leden zich houden aan bepaalde regels. Natuurlijk zijn dat de (spel)regels voor op de tennisbaan en voor het gebruik van de accommodatie, maar zeker ook de regels voor een integere omgang met elkaar. Wij zijn hier samen verantwoordelijk voor en ZTC verbindt zich aan de gedragscodes van de KNLTB. Iedereen binnen de vereniging, waaronder de ouders van jeugdleden, wordt geacht zich hieraan te houden. 

(zie ook documenten onder aan pagina)

 

Begeleiders en vrijwilligers

Bijzondere aandacht gaat uit naar de gedragscodes voor begeleiders en vrijwilligers. Zij leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan het goed reilen en zeilen van de vereniging. ZTC vindt het van belang te weten aan wie zij het vertrouwen schenkt, met name in relatie tot de jeugdleden van de vereniging. ZTC hanteert daartoe een VOG beleid (Verklaring Omtrent Gedrag) voor begeleiders en vrijwilligers die werken met minderjarigen.

(zie ook documenten onder aan pagina)

 

Vertrouwenspersoon ZTC

Wij vinden het belangrijk dat we respect tonen voor alle betrokkenen op en rond ons tennispark en dat er geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt (agressie, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en dergelijke). ZTC hanteert hiertoe het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van NOC*NSF. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van (een vermoeden van) misstanden dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van ZTC.

 

Aannamebeleid

Bij aanvaarding van het lidmaatschap verklaren (nieuwe) leden dat zij bekend zijn met de gedragscode en dat zij zich hieraan zullen houden. Met vrijwilligers en begeleiders wordt bij aanvang van de werkzaamheden door een van de bestuursleden, in een intakegesprek, expliciet gewezen op de voor hen specifieke gedragscode en indien van toepassing dat een VOG wordt aangevraagd als onderdeel van algemeen preventiebeleid.

 

Samen maken wij de club

Lid zijn van ZTC betekent niet alleen tennissen maar ook een bijdrage leveren aan het samen een vereniging vormen. Voor volwassen leden betekent dit dat zij een of meer ZTC-diensten draaien. Zie hiervoor de Spelregels ZTC diensten en de Beschrijving ZTC diensten.

Wij respecteren de privacy van onze leden en daarvoor is, conform de AVG, een ZTC Privacyverklaring opgesteld waarin is aangegeven hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Gebruik van de accommodatie

ZTC beschikt over een prima accommodatie met negen banen en een mooi clubgebouw. Dit geheel is in eigendom van ZTC en wij zijn daar zuinig op. Voor het gebruik van de banen is een Baanreglement van toepassing. In de kantine ('Baan 10') geldt een Alcoholreglement (zie link naar het document onder aan de pagina).

Ons park ligt tegen een woonbuurt aan en wij dienen rekening te houden met de regels inzake geluid en licht. Stelregel is dat we vanaf 23:00 uur stil zijn op en rondom ons park. Het na 23:00 uur binnen verblijven in de kantine is toegestaan, maar doe dan rustig aan bij het verlaten van het park.

 

Documenten

Alcohol Reglement ZTC: Download
Algemene gedragscode rond de tennisbaan: Download
Gedragscode voor de tennisouder: Download
Gedragscode voor de begeleider: Download
Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers: Download

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908