Spelregels ZTC diensten

Elk volwassen lid kan op een van onderstaande manieren een bijdrage leveren aan de club:

 • Niet-competitiespelende leden
 • Competitiespelende leden
 • Nieuwe leden
 • Commissie- en bestuursleden
 • Leden ouder dan 75 jaar

 

NIET-COMPETITIESPELENDE LEDEN

 • Minimaal 2 x per seizoen een ZTC dienst draaien.
  (een overzicht van alle mogelijke diensten staat op de pagina vrijwillige ZTC diensten)

     OF

 • Een extra financiële bijdrage leveren van € 60,-- per seizoen (2 diensten a € 30,--) door een mail te sturen aan [email protected] tot uiterlijk 15 maart van elk jaar. Daarna is de extra bijdrage NIET meer mogelijk en worden 2 ZTC diensten voor je ingepland. De aanmelding voor een extra financiele bijdrage is per wederopzegging. Inning vindt jaarlijks plaats via automatische incasso. Eventuele verhogingen worden via de ALV en de website kenbaar gemaakt.

 

COMPETITIE SPELENDE LEDEN

 • Minimaal 3 x per seizoen een ZTC dienst draaien. Een overzicht van alle mogelijke diensten staat in de Beschrijving ZTC diensten
 • Voor competitie spelers bestaat de mogelijkheid om een extra financiële bijdrage te leveren niet.

 

NIEUWE LEDEN

Leden die voor 15 maart lid worden draaien mee in bovenstaande regeling. Leden die lid worden na 15 maart en voor 1 juli van een jaar wordt gevraagd of ze minimaal 1x ingedeeld willen worden voor een ZTC dienst in het najaar (naast een ervaren tennislid). Als ze geen competitie spelen kunnen ze afkopen (1 dienst). Dit gebeurt tijdens het proces van lid worden. Leden die na 1 juli van een jaar lid worden hoeven in dat jaar geen ZTC dienst te draaien. 

 

COMMISSIE- en BESTUURSLEDEN

Commissie- en bestuursleden draaien jaarlijks minimaal 1 ZTC dienst (ook als ze competitie spelen). Indien noodzakelijk worden de resterende openstaande diensten (veelal in het najaar) ingevuld door deze actieve leden als 2e of 3e ZTC dienst.

 

LEDEN OUDER dan 75 JAAR 

Leden vanaf 75 jaar worden van harte uitgenodigd om ook een of meerdere ZTC diensten te draaien, maar zijn hiertoe niet verplicht. Als leeftijd geldt de leeftijd die je in het betreffende verenigingsjaar bereikt.

 

PROCES
Vanaf eind januari tot medio maart is het mogelijk om zelf je ZTC dienst in te plannen in het rooster op de website en de ClubApp. Om te kunnen inplannen moet je wel eerst inloggen op de website via Mijn Club met je lidmaatschapnummer en wachtwoord (zelfde op de ClubApp). Het biedt je de mogelijkheid, met voorrang, de door jou gewenste dienst uit te zoeken op het door jou gewenste moment.


Na 15 maart zullen leden, die zelf nog geen keuze hebben gemaakt en die geen extra financiële bijdrage hebben betaald, door de kantinecommissie worden ingedeeld.

Let op: Bij het niet nakomen van uw ingeroosterde ZTC dienst wordt € 30,-- per dienst via automatische incasso in rekening gebracht.

Ruilen onderling is mogelijk (bij onverhoopte verhindering) en dient voorafgaand aan de dienst aan het weekhoofd te worden doorgegeven. Naam van het weekhoofd is zichtbaar in het rooster op de website.

Voorafgaand aan een week met ingeroosterde ZTC diensten stuurt het weekhoofd een herinneringsmail aan alle ingeroosterde leden. Hiervoor wordt het mailadres gebruikt dat in de ledenlijst is opgenomen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste mailadres aan ZTC. 
Ter voorbereiding op een ZTC dienst staat op de website een uitgebreide beschrijving van de verschillende vrijwillige ZTC diensten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908