Regels baanonderhoud

ZTC beschikt over een mooi tennispark met vijf gravel-, twee kunstgras- en twee Top Clay banen. Om het tennissen in goede banen te leiden en de banen in goede staat te houden zijn Regels voor baanonderhoud opgesteld. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle leden van ZTC en overige gebruikers van ons park. 

Regels voor baanonderhoud:

Als wij allemaal onderstaande regels hanteren en respecteren, helpen wij met elkaar de banen in topconditie te houden.

Banen Onderhoud

Gravelbanen

(1 t/m 5)

 • Iedere tennisser zal bij het spelen op een gravelbaan rekening moeten houden met de eigenschappen van gravel. Op gravelbanen kan alleen getennist worden als de gravel voldoende vastligt. Dat houdt in dat de gravel een beetje vochtig moet zijn. De korrels kleven dan aan elkaar en vormen een samenhangend geheel. Gravel vormt dan een vaste laag, die niet losraakt door er op te tennissen, maar er juist vaster door komt te liggen.
 • Als de banen in het voorjaar opengaan s.v.p. rustig spelen (bijvoorbeeld niet glijden) en gaten meteen weer dichtmaken en goed aanstampen.
 • Na iedere partij moeten de banen geveegd worden en wel volgens het slakkenhuismodel, dus vegen van buiten naar binnen (zie veegschema). Dit niet alleen binnen de lijnen maar vanaf het hekwerk tot aan het midden van de naastgelegen baan. Dit voorkomt, dat grove gravel naar buiten gesleept wordt en mos aangroeit. Ook wordt de losgelopen gravel weer verdeeld over de baan.
 • Bij regen stoppen met spelen en NIET slepen.
 • Als er een plas op de baan ligt (hoe klein die ook is) kan er niet worden gespeeld op de baan. NOOIT een plas proberen te verspreiden met een sleepnet of iets dergelijks. Dit is echt funest voor de baan. De waterdoorlaatbaarheid gaat hiermee volledig verloren!
 • De gravelbanen zijn uitgerust met een automatische sproei installatie. In principe wordt er gedurende de nacht gesproeid. Bij langdurige droogte zal er ook overdag worden gesproeid.
 • Als tijdens wedstrijden en toernooien de gravelbanen onvoldoende vochtig zijn (ten zien aan een licht rode kleur) dienen de banen handmatig te worden gesproeid.
 • Sproei alleen op een geveegde baan. Ook sproeien doet u vanaf het hekwerk. Of de gravel vochtig genoeg is kun je zien aan de kleur. Bij voldoende vocht kleurt de gravel donkerrood. Dus sproeien, ook eventueel plaatselijk, als de baan niet overal de juiste kleur heeft.
 • Na even drogen (afhankelijk van weer) kan er weer verder gespeeld worden.

Kunstgrasbanen

(6 en 7)

 • Na het bespelen van de kunstgrasbanen dienen de banen te worden geveegd met de daarvoor aanwezige speciale bezems. Het infillzand wordt hiermee weer gelijkmatig over de banen verdeeld zodat er geen oneffenheden ontstaan.
 • Voor het spelen in de winterperiode zullen aanvullende regels worden opgesteld.

Clay techbanen

(8 en 9)

 • Clay techbanen zijn in principe het hele jaar bespeelbaar. Alleen wanneer er sneeuw of aangevroren sneeuwresten op de baan liggen kan er niet worden gespeeld.
 • Als de banen bevroren zijn moet men in acht nemen dat de ondergrond glad kan zijn.
 • Na iedere partij moeten de banen geveegd worden en wel volgens onderstaand schema. Dit niet alleen binnen de lijnen maar vanaf het hekwerk tot aan het midden van de naastgelegen baan. Dit voorkomt, dat grove gravel naar buiten gesleept wordt en mos aangroeit. Ook  wordtlosgelopen gravel weer verdeeld over de baan.
 • Als er een plas op de baan ligt (hoe klein die ook is) kan er niet worden gespeeld op de baan. NOOIT een plas proberen te verspreiden met een sleepnet of iets dergelijks. Dit is echt funest voor de baan. De waterdoorlaatbaarheid gaat hiermee volledig verloren!
 • Clay techbanen zijn uitgerust met een automatische sproei installatie. In principe wordt er gedurende de nacht gesproeid. Bij langdurige droogte zal er ook overdag worden gesproeid.
 • Als tijdens wedstrijden en toernooien de Clay techbanen onvoldoende vochtig zijn (ten zien aan een licht rode kleur) dienen de banen handmatig te worden gesproeid. Dit kan met de knoppenkast naast het toegangspoortje van baan 8. Men heeft hiervoor wel een sleuteltje nodig (voorlopig alleen voorbehouden aan leden van de AC).
 • Sproei alleen op een geveegde baan. Of de gravel vochtig genoeg is kun je zien aan de kleur. Bij voldoende vocht kleurt de gravel donkerrood. Na even drogen (afhankelijk van het weer) kan er weer verder gespeeld worden.

 

Veegschema

Alle banen vegen in de vorm van een slakkenhuis, zodat gravel en zand altijd naar het midden van de baan worden geveegd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908