Cameratoezicht

Op het ZTC park is cameratoezicht. Hiervoor heeft ZTC het volgende reglement opgesteld in het kader van de privacy wetgeving.

Reglement cameratoezicht op het tennispark van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC).

A.      Grondslag:

ZTC hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

 1. Bewaking van goederen aanwezig in gebouwen of op het terrein van ZTC.
 2. Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme.
 3. Het beschermen van sporters en overige bezoekers aan het park bij het op afstand bedienen van onderhoudsactiviteiten, bijvoorbeeld beregenen van de banen.  

B.     Cameratoezicht is de enige optie:

 1. Het tennispark is dag en nacht volledig open en toegankelijk voor iedereen (leden en niet leden).
 2. Het op afstand bedienen van bijvoorbeeld de beregening kan alleen als er zekerheid is over de bezetting van de banen (letsel door de kracht van de waterstraal).
 3. Naast cameratoezicht is het clubhuis beveiligd met een alarmsysteem. Is er een sleutelplan (tags) en beschikken alleen bevoegde personen over relevante sleutels.

C.     Uitvoering van het cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de Accommodatie Commissie van ZTC. Het bestuur van ZTC blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

D.     Data Protection Impact Assessment (DPIA):

Dit is vereist bij:

 1. systematische en uitgebreide persoonlijke beoordeling van personen;
 2. het verwerken van bijzondere persoonsgegevens op grote schaal;
 3. het verwerken van strafrechtelijke gegevens;
 4. het systematisch en op grote schaal volgen van mensen in publiek toegankelijk gebied.  

Geen van de hiervoor genoemde punten is van toepassing bij ZTC.  

E.     Instemming vragen aan ondernemingsraad of medezeggenschapsraad

Dit is niet van toepassing bij ZTC.  

F.     Rekening houden met privacy rechten

 1. ZTC heeft op het park bordjes opgehangen waarop vermeld is dat er cameratoezicht is.
 2. De AVG geeft de volgende privacy rechten aan de mensen die gefilmd worden:
  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden (wissen van camerabeelden);
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.  

G.     Bewaartermijn camerabeelden: niet langer dan noodzakelijk

 1. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. In het geval van ZTC bedraagt de bewaartermijn maximaal 4 weken zoals de Autoriteit Persoonsgegevens voor schrijft.
 2. Is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

H.     Verborgen camera’s

Dit is niet van toepassing bij ZTC. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar opgehangen. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908