Baanreglement

ZTC beschikt over een mooi tennispark met vijf gravel-, twee kunstgras- en twee clay-techbanen. Om het tennissen in goede banen te leiden en de banen in goede staat te houden is een Baanreglement opgesteld. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle leden van ZTC en overige gebruikers van ons park. 

Baanreglement ZTC:

Baanreglement ZTC Toelichting
Algemeen
 • Baangebruikers zijn verplicht bij het betreden van de gravelbanen het juiste schoei­sel te dragen. Dit schoeisel is ook toegestaan op de Top Clay en kunstgrasbanen. In alle gevallen moeten de schoenen schoon zijn.
 • Baangebruikers zijn verplicht bij de beoefening van het tennisspel op de banen hier­voor bestemde sportkleding c.q. trainingskleding te dragen.
 • Spelen op de banen vergt de nodige discipline om de kwaliteit van de banen goed te houden. Baangebruikers dienen zich te houden aan de Regels voor baanonderhoud (zie hierna).
 • Bij alle tennisactiviteiten, training of ten­nisles is men verplicht het KNLTB-ledenpas­je mee te brengen.
 • Het is niet toegestaan om voor 09.00 uur gebruik te maken van de tennismuur.
 • Het bestuur kan sancties opleggen als spelers of speelster zich niet aan dit baanreglement houden.
Baanreservering
 • Baangebruikers zijn verplicht gebruik te maken van het digitale afhangbord. Dit bord hangt in het halletje van het clubgebouw (Baan 10). Toegang tot het halletje kan worden verkregen door de KNLTB-ledenpas door de digitale kaartlezer van het deusrlot te halen.
 • In dit fimpje van de KNLTB kun je zien hoe het werkt en er is ook een schriftelijke instructie beschikbaar. Deze hangt ook naast het afhangbord.
 • Degene die reserveert dient op het park aanwezig te zijn.
 • Men kan slechts één baan tegelijk reserveren.
 • Voor een enkelspel kan een baan worden gereserveerd voor 45 minuten, voor dubbelspel voor 60 minuten. Deze tijden staan in het systeem ingesteld.
 • Je kan geen baan reserveren in aansluiting op de tijd dat men gebruik maakt van een (andere) baan, bijvoorbeeld voor les, om in te spelen of een andere clubactiviteit. Steeds moet er minimaal een kwartier speelvrije tijd zitten tussen twee perioden van baangebruik.
 • Voor het gebruik van een baan geldt dat het aantal spelers minimaal twee moet zijn en maximaal vier mag bedra­gen.
 • Indien op het tijdstip van ingaan van de reservering geen twee personen aanwezig zijn, vervalt het recht op het gebruik van de baan.
 • Indien op het genoemde tijdstip geen vier personen aanwezig zijn, vervalt het recht op het gebruik van de baan voor dubbelspel.
 • Het gebruik van de baan door drie personen wordt voor de reservering be­schouwd als enkelspel.
 • Indien alle banen bezet zijn, moet de baan welke het langst wordt gebruikt, het eerst worden gereserveerd.
 • Zolang er banen vrij zijn mogen bezette banen niet worden afgehangen.
 • Het is NIET toegestaan bij volle baanbezetting een baan gedurende twee of meer aansluiten­de perioden te ge­bruiken, ook niet als men daartoe wordt uitgeno­digd door iemand, die reglementair heeft gereserveerd (dit geldt ook indien de baan gebruikt werd voor les, tossen of alle andere clubac­tiviteiten).
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de drie baansoor­ten.
Junioren
 • Voor junioren gelden dezelfde regels als voor senioren.
Introducees
 • Leden van ZTC kunnen iemand introduceren om te tennissen. Daarvoor dient tegen betaling een tijdelijke pas te worden aangeschaft.
 • De tijdelijke passen zijn verkrijgbaar bij de bar van Baan 10, bij Ruchti Schoenen en Sport (Stationsweg 16 in Zuidlaren) en bij Bloemsierkunst De Anjer (Stationsweg 47 in Zuidlaren).
 • Ook toeristen kunnen op dezelfde wijze gebruik maken van ons park.
 • Alle regels zijn onverminderd van toepassing.
Evenementen
 • Tijdens toernooien kan de toernooileiding beslag leggen op alle banen, indien de bezetting van het toernooi dit ver­eist. Informatie hierover wordt bij het reserve­ringsbord gepubli­ceerd.
 • De gereserveerde banen voor trainingen en lessen worden aangegeven in het reserveringsbord.
 • De reserveringsregels zijn NIET van toepassing op deze banen.
 • Maximaal zijn er drie banen (waarvan na 20.00 uur 1 gravelbaan) beschikbaar voor trainingen.
 • Voor de competitie- en clubwedstrijden dienen de verant­woordelijke officials de voor de recreatiespe­lers beschik­bare banen en uren bij het reser­veringsbord of publicatiebord aan te geven.
 • Tijdens competitiewedstrijden is in principe minimaal één baan beschikbaar voor recreatief gebruik. Competitiespelers hebben geen recht deze baan te gebruiken. De baancommissaris heeft het recht om in dringende geval­len alle banen voor competi­tiewedstrijden aan te wijzen.
 • Voor de door de vereniging georganiseerde toss-ochtend c.q. avond worden afhankelijk van het aantal deelnemers maximaal drie gravel- en twee kunstgrasbanen gereserveerd. De reserveringsregels zijn niet van toepassing op deze banen. De tijden worden aangegeven in het reserveringsbord.
Baanverlichting

De LED-verlichting is eenvoudig per baan te bedienen.

Het bedieningspaneel met (onderstaande) gebruiksaanwijzing hangt in het halletje naast het afhangbord. Ben je klaar met spelen, zet dan de verlichting op jouw baan weer uit. 

Stap 1: Als de tablet in de slaapstand staat dan 2 x op het scherm tikken
Stap 2: Op het scherm verschijnt het parkoverzicht
Stap 3: Tik op de baan waar je verlichting wilt. Tik op “Training” en de verlichting gaat aan. De baan (banen) op het scherm wordt (worden) groen. Daarna op het witte pijltje in het groene rondje tikken en het parkoverzicht verschijnt weer.
Stap 4: Als je stopt met tennissen dan op de tablet op de baan tikken waar je gespeeld hebt. Tik op “Uit” en de verlichting gaat uit. De baan op het scherm wordt wit. Daarna op het witte pijltje in het groene rondje tikken en het parkoverzicht verschijnt weer.

Baan 1 t/m 5 en baan 8 en 9 zijn voorzien van LED verlichting. Deze verlichting kun je op elk moment weer in-en uitschakelen.

Baan 6 en 7 zijn voorzien van conventionele verlichting. Als deze uitgeschakeld worden moet je 20 minuten wachten alvorens deze weer ingeschakeld kunnen worden.

Binnenkort wordt het nog eenvoudiger want dan schakelt de verlichting automatisch via het afhangbord. Nog even geduld hiermee! Mocht je problemen ondervinden dan kun je als het echt nodig is Bert Meijerink (06-57827408) of Wim Kik (06-53120163) bellen.

De totale baanverlichting dient om 23.00 uur te worden uitgeschakeld of direct na het beëindigen van het laatste tennisspel.

Overig
 • Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzon­dere gevallen van dit reglement worden afgeweken.
 • Beschadigingen aan omliggende eigendommen en gewassen dienen door zorgvuldig optreden te worden voorkomen. ZTC is niet aansprakelijk voor het gedrag van de leden; eenieder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien dat de regels in dit reglement omschreven, door alle baangebrui­kers zorgvuldig worden nageleefd.
 • Eventuele klachten kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Adres

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908