Regels gebruik gravelbanen

Regels voor het gebruik van de gravelbanen (baan 1 t/m 5)

 • Als de banen in het voorjaar open gaan s.v.p. rustig spelen (bijv. niet glijden) en gaten meteen weer dichtmaken en goed aanstampen. Het bestuur kan sancties opleggen als spelers of speelster zich in deze periode niet aan deze regel houden
 • Na iedere partij moeten de banen geveegd worden en wel volgens het slakkenhuismodel, dus vegen van buiten naar binnen. Dit niet alleen binnen de lijnen maar vanaf het hekwerk tot aan het midden van de naastgelegen baan. Dit voorkomt, dat grove gravel naar buiten gesleept wordt en mos aangroeit. Ook wordt de losgelopen gravel weer verdeeld over de baan.

 • Bij regen stoppen met spelen en NIET slepen.
 • Als er een plas op de baan ligt (hoe klein die ook is) kan er niet worden gespeeld op de baan. NOOIT een plas proberen te verspreiden met een sleepnet of iets dergelijks. Dit is echt funest voor de baan. De waterdoorlaatbaarheid gaat hiermee volledig verloren!
 • De gravelbanen zijn uitgerust met een automatische sproei installatie. In principe wordt er gedurende de nacht gesproeid. Bij langdurige droogte zal er ook overdacht worden gesproeid.
 • Als tijdens wedstrijden en toernooien de gravelbanen onvoldoende vochtig zijn (ten zien aan de licht rode kleur) dienen de banen handmatig te worden gesproeid.
 • Sproei alleen op een geveegde baan. Ook sproeien doet u vanaf het hekwerk. Of de gravel vochtig genoeg is kun je zien aan de kleur. Bij voldoende vocht kleurt de gravel donkerrood. Dit sproeien ook eventueel plaatselijk als de baan niet overal de juiste kleur heeft.
 • Na even drogen (afhankelijk van weer) kan er weer verder gespeeld worden.
 • Als wij allemaal deze regels hanteren en respecteren helpen wij met elkaar de banen in topconditie te houden.
 • Iedere tennisser zal bij het spelen op een gravelbaan rekening moeten houden met de eigenschappen van gravel. Op gravelbanen kan alleen getennist worden als de gravel voldoende vastligt. Dat houdt in dat de gravel een beetje vochtig moet zijn. De korrels kleven dan aan elkaar en vormen een samenhangend geheel. De gravel vormt dan een vaste laag, die niet losraakt door er op te tennissen, maar er juist vaster door komt te liggen.
 • Of de gravel vochtig genoeg is kun je zien aan de kleur. Bij voldoende vocht kleurt de gravel donkerrood.
 • Na nachtvorst, wachten totdat de banen vorstvrij zijn om beschadigingen te voorkomen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908