Taken toezichthouder Corona

Doelstelling : toezien op het uitvoeren van het Coronaprotocol zoals deze door de KNLTB/Gemeente in afstemming met RIVM is vastgesteld. 

Invulling

Inmiddels is er een groot aantal zaken geregeld en gecommuniceerd op welke wijze het één en ander vorm wordt gegeven. Niet alleen zijn op verschillende plekken op het park bordjes opgehangen wat men waar moet doen, de looproute etc, ook staat nogmaals aangegeven op een affiche wat de regels precies inhouden en waar men aan moet voldoen. Alle kinderen, ouders en senioren zijn via meerdere communicatiekanalen geïnformeerd hoe het gaat lopen en wat er van hen verwacht wordt. Indien men hier van afwijkt of het onduidelijk is, is het de bedoeling om men er op te wijzen en waar nodig te helpen.  

Het toezicht wordt gedaan samen met de trainer(s). Daarbij zal de trainer met name toezien op de uitvoering op de tennisbanen en de afsluiting van het park doen.

Bijgaand een overzicht van de “regels”.

(Voorbereidende) werkzaamheden ( 15 minuten voor de start van de training) ( voorzover niet al is gerealiseerd)  

  • Conform het protocol moeten de handen van te voren worden gereinigd. Daartoe is een dispenser beschikbaar bij Baan 10.
  • Aangegeven is dat de kantine dicht is, dus er zijn geen toiletten open tenzij. Alleen in afstemming met de toezichthouder/trainer kan er gebruik gemaakt worden van het toilet. Na het gebruik moet deze gereinigd worden met de middelen die op het toilet staan.
  • De kantine is gesloten. Indien er EHBO materialen nodig zijn dan kan de sleutel van de kantine bij de trainer worden opgehaald;
  • Het is belangrijk dat men als Corona toezichthouder herkenbaar is. Om die reden moet er een  gekleurd hesje gedragen worden welke ook in de bank voor baan 10 ligt. Verzoek indien er een wisseling is van toezichthouder deze over te dragen.

Na het handen wassen worden de kinderen en senioren overgenomen door de trainer of gaat men vrij tennissen (op basis van de beschikbaarheid vastgelegd in het afhangbord).

Aandachtspunten:

Ten aanzien van de uitvoering zijn er een aantal kritische momenten die extra aandacht behoeven. In het bijzonder gaat het om de volgende momenten:

  • Ouders mogen niet op het park komen. Indien de kinderen met de auto worden gebracht dan kunnen zij uitstappen en de ouders moeten vervolgens vertrekken. Het omgekeerde bij het ophalen. Ouders moeten in de auto blijven zitten, de kinderen stappen in en de terugweg kan worden aanvaard.
  • Bij het wisselen van de lessen zijn er veel mensen op het park. Omdat de ingang en de uitgang van elkaar gescheiden zijn moet dit geen problemen geven.  Maar indien er meerdere mensen op de fiets komen bestaat de kans dat men elkaar treft bij de fietsenstalling. Dit moet worden voorkomen.
  • Bij de binnenkomst moet iedereen de handen wassen. Extra aandachtspunt is dat men rekening houdt met de 1,5 meter. 
  • Er kan alleen vrij getennist worden als men thuis een baan heeft gereserveerd via de KNLTB Club-app. (bevestigen via het afhangbord hoeft dus niet! Het betekent ook: niet reserveren, niet spelen.
  • Nadat men de handen heeft gewassen kan men vrij spelen, maar pas dan als de baan eerst geveegd is (doordat de handen zijn gewassen kunnen meerdere mensen de veger aanraken zonder dat deze steeds schoon gemaakt moet worden).
  • Naast bovenstaande punten nog even specifiek aandacht voor het geluid op de baan. We hebben goede afspraken met de buurt gemaakt over het geluid. Nu zijn ook nog de bosjes weg waardoor het geluid nog verder draagt. Er wordt gewerkt aan een  geluidswal, maar deze is nog niet gereed. Dit betekent gepast geluid en geen muziek buiten. 

Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar  eigen gedrag, maar de club is eindverantwoordelijk. Dit betekent dat als iemand niet de richtlijnen opvolgt, ook niet na aanwijzingen van de Corona Toezichthouder de Toezichthouder de bevoegdheid heeft iemand van het park te verwijderen. Mocht dit toch moeten gebeuren dan het verzoek de naam door te geven aan de overall Corona coördinator Douwe Deinum (via mail: [email protected]).

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren