Voortgang padel bij ZTC

12 juli 2022


Het is nu ongeveer een jaar geleden dat wij begonnen zijn te bekijken wat de mogelijkheden zijn om op ons park twee padelbanen aan te leggen. Padel is een relatief nieuwe sport en is ontzettend populair. Bij verenigingen die de banen hebben aangelegd is het ledenaantal fors gegroeid. In de algemene ledenvergadering in het najaar 2021 is dit plan besproken en heeft het bestuur toestemming gekregen om de plannen verder uit te werken.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Allereerst hebben we gekeken of de banen inpasbaar zijn in ons park en hoe dat het beste vorm kan worden gegeven. De banen kunnen worden gerealiseerd waar nu de oefenmuur en de opslagloodsen van de tennishal en onderhoudsmaterialen staan. Dat betekent wel dat we deze loodsen gaan verhuizen. In overleg met de gemeente hebben we bepaald dat de loodsen naast baan 9 geplaatst kunnen worden (waar nu de keet van de hondenschool staat).

Vanaf het moment dat duidelijk was dat de banen inpasbaar zijn, hebben wij bij diverse leveranciers offertes aangevraagd. Doel hiervan was: hoe groot is de investering en wat betekent dit voor ZTC wat betreft o.a. contributie, liquiditeit vereniging, terugverdientijd en financiering. De uitkomst is dat het financieel haalbaar en rendabel is.

Wij hebben nu de vergunningsaanvraag bij de gemeente gestart. Dat vraagt enige tijd. Onderdeel hiervan is dat wij een geluidsonderzoek gaan doen om de impact op de buurt te onderzoeken. In hoeverre gaat de buurt iets merken van Padel, valt dat binnen de wettelijke en gemeentelijke normen, en wat zijn eventuele maatregelen die we moeten nemen? Wij betrekken de buurt hierbij zodat voor hen ook duidelijk is hoe het onderzoek gedaan wordt en welke uitkomsten er zijn. We hebben de buurt uitgenodigd op een info avond waarbij we de plannen en aanpak toelichten, en waarbij ze dus ook vragen kunnen stellen. We gaan uit van een positieve uitkomst, en zodra het onderzoek dat bevestigt gaan we de vergunningsaanvraag bij de gemeente formeel indienen. We gaan ervan uit dat de vergunning nog dit jaar verstrekt kan worden.

Als dit geregeld is gaan we aan de slag met de leveranciers om de offertes te actualiseren en hopen dan in 2023 aan de slag te kunnen met de uitbreiding. We hebben ondertussen op basis van de offertes een investeringsindicatie gemaakt die als basis is gebruikt voor de subsidie aanvraag bij de gemeente. De subsidie bedraagt ca. 1/3 van de investering. We verwachten dat deze subsidieaanvraag ook dit jaar goedgekeurd wordt.

Zodra we op de plannen de verschillende goedkeuringen hebben, gaan we de financiering nader uitwerken. Het totaalplan wordt dan in een apart te organiseren ALV ingediend waarbij we natuurlijk op een akkoord van de ALV hopen. En als alles meezit, kunnen we na de zomervakantie met rasse schreden verder.  

Projectteam Padel 

Nieuwscategorieën ZTC parknieuws

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren

KVK-nummer

40045908