ALV succesvol verlopen, ZTC Rookvrij!

10 februari 2021


Voor het eerst in haar bijna 70-jarige bestaan heeft ZTC een online Algemene Ledenvergadering gehouden. Op maandag 8 februari 2021 kwamen 23 leden via MS-Teams bijeen, waaronder de 7 bestuursleden.

De vergadering verliep zonder technische problemen en de volgende besluiten zijn die avond unaniem(!) genomen:

  • de notulen van de ALV in 2020 en de jaarverslagen van de commissies zijn ongewijzigd vastgesteld;
  • het financiële verslag over 2020 is vastgesteld en het bestuur is, op voordracht van de kascommissie, decharge verleend;
  • de begroting 2021 is goedgekeurd, met inbegrip van een kleine verhoging van de bijdragen (voor de nieuwe tarieven zie deze pagina);
  • ZTC gaat over op LED-verlichting. Begin april zal dit worden geïnstalleerd door de firma Sportstroom;
  • ZTC wordt met ingang van het nieuwe seizoen een rookvrije club;
  • René Delleman is herbenoemd als penningmeester en Lammert Aling volgt Ellen Poortenga op als voorzitter van de kantinecommissie. Ellen viel een hartelijk dank ten deel en applaus van de leden;
  • Carla Graafland heeft het stokje van de ledenadministratie overgedragen aan Wim Visser. Carla heeft deze taak jarenlang nauwgezet ingevuld en ook aan haar adres veel dank en applaus;

Al met al een goede vergadering, maar de volgende keer graag weer live in Baan 10.

Het bestuur van ZTC

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren