Contributie 2021

Contributie 2021

Type contributie groep Leeftijd indicatie Tarief
Seniorleden 18 jaar en ouder € 119,50
Jeugdleden 6 t/m 17 jaar € 79,50
Kabouters t/m 5 jaar geen contributie
     
Studenten 18 t/m 22 jaar € 79,50
*Bewijsstuk voor 1 december    
Studenten uitwonend 18 t/m 22 jaar € 36,--
*Bewijsstuk voor 1 december    
     
Eenmalig entreegeld senioren   € 28,--
Eenmalig entreegeld jeugd   € 19,--
     
Bijdrage voor- en najaarscompetitie seniorenteams   € 90,00
Bijdrage voor- en najaarscompetitie jeugdteams geel   € 40,00
     
Afkoop van de diensten (tarief per dienst)   € 17,50


* De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte KNLTB afdrachten
* Als leeftijd geldt de leeftijd die je in het betreffende jaar bereikt

* Kosten van de tennislessen worden in rekening gebracht door tennisschool Future Tennis.

 

Contributie 2021 voor nieuwe leden vanaf 1 juli tot 1 oktober, en vanaf 1 oktober

Periode lid worden Lidmaatschap Entreegeld (eenmalig) Lidmaatschap Totaal
1 juli t/m 30 september Senioren (incl. KNLTB afdracht) € 28,-- € 68,50 € 96,50
  Junioren (incl. KNLTB afdracht) € 19,-- € 48,50 € 67,50
Vanaf 1 oktober Senioren (geen KNLTB afdracht van toepassing) € 28,-- € 27,50 € 55,50
  Junioren (geen KNLTB afdracht van toepassing) € 19,-- € 16,50 € 35,50

 

Betaling contributie 2021

Leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven worden na vaststelling van de contributie door de algemene ledenvergadering verzocht de contributie vóór 1 maart te betalen.

Bij de leden die wel een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de gehele of het eerste gedeelte van de contributie afgeschreven rond 1 maart. De resterende incassodata zijn 1 mei, 1 juli en 1 september.

Ten behoeve van een correcte ledenadministratie is het van belang dat bij verhuizing de adreswijziging tijdig schriftelijk wordt doorgegeven aan de ledenadministratie.

Regels m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap en betalingen.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit vóór 1 december schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan d.m.v. het formulier (je dient dan wel aangemeld te zijn bij "MijnClub") of per mail naar [email protected]. Bij afmelding na 1 december blijft de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Tarieven dagpassen introducés

  • Senioren € 8,--
  • Junioren € 4,--
  • Borg € 10,--

Introducépassen zijn verkrijgbaar bij:

  • Bloemsierkunst De Anjer, Stationsweg 47 te Zuidlaren
  • Ruchti Schoenen en Sport, Stationsweg 14 te Zuidlaren
  • Het clubhuis (Baan 10) van ZTC mits er bardienst is

Nieuwe ZTC leden.

Zolang nieuwe leden nog niet hun ledenpasje hebben kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke pas. Aan de bar in het clubhuis kunnen zij zo'n pas krijgen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren