Contributie

Contributie 2020

Seniorleden 18 jaar en ouder €117,--
Jeugdleden 6 t/m 17 jaar €  78,--
Kabouters t/m 5 jaar geen contributie
     
Studenten 18 t/m 22 jaar €  78,--
*Bewijsstuk voor 1 december    
Studenten uitwonend 18 t/m 22 jaar €  35,--
*Bewijsstuk voor 1 december    
     
Eenmalig entreegeld senioren   €  27,50
Eenmalig entreegeld jeugd   €  18,50


Bijdrage voor- en najaarscompetitie seniorenteams               € 80,00
Bijdrage voor- en najaarscompetitie jeugdteams geel             € 40,00

* De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte KNLTB afdrachten
* Als leeftijd geldt de leeftijd die je in het betreffende jaar bereikt

* Kosten van de tennislessen worden in rekening gebracht door tennisschool Future Tennis.

 

Contributie 2020 voor nieuwe leden per 1 juli of 1 oktober.

Bij ingaan van lidmaatschap tussen 1 juli en 1 oktober worden voor 2020 de volgende bedragen in rekening gebracht (incl. KNLTB afdracht):
Senioren: Entreegeld (eenmalig) € 27,50 + lidmaatschap € 66,00 = € 93,50
Jeugd: Entreegeld (eenmalig) € 18,50 + lidmaatschap € 47,00 = € 65,50

Bij ingang van lidmaatschap per 1 oktober of later worden voor 2020 de volgende bedragen in rekening gebracht (in dit geval behoeft geen KNLTB afdracht meer betaald te worden):
Senioren: Entreegeld (eenmalig) € 27,50 + lidmaatschap € 25,00 = € 52,50
Jeugd: Entreegeld (eenmalig) € 18,50 + lidmaatschap € 15,00 = € 33,50

 

Betaling contributie 2020

Leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven worden na vaststelling van de contributie door de algemene ledenvergadering verzocht de contributie vóór 1 maart te betalen.
Bij de leden die wel een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de gehele of het eerste gedeelte van de contributie afgeschreven rond 1 maart. De resterende incassodata zijn 1 mei, 1 juli en 1 september.

Ten behoeve van een correcte ledenadministratie is het van belang dat bij verhuizing de adreswijziging tijdig schriftelijk wordt doorgegeven aan de ledenadministratie.

 

Regels m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap en betalingen.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit vóór 1 december schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan d.m.v. het formulier of per mail: [email protected]. Bij afmelding na 1 december blijft de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Tarieven dagpassen introducés

Senioren €8,--. Junioren €4,--
Borg€10,--

Introducépassen zijn verkrijgbaar bij Bloemsierkunst De Anjer, Stationsweg 47 te Zuidlaren,  bij Ruchti Schoenen en Sport, Stationsweg 14 te Zuidlaren of in de kantine van de tennisvereniging mits er bardienst is.

 

Nieuwe ZTC leden.

Zolang nieuwe leden nog niet hun ledenpasje hebben kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke pas. Aan de bar in het clubhuis kunnen zij zo'n pas krijgen.

 

René Delleman, penningmeester

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 50 409 1654

Address

Wolferdinge 1a
9471 JM Zuidlaren